Dzielnicowy Posterunku Policji w Woli Uhruskiej

Dzielnicowy Posterunku Policji w Woli Uhruskiej


Dzielnicowy - policjant "pierwszego kontaktu"

      Dzielnicowy jest policjantem tzw. "pierwszego kontaktu", łącznikiem pomiędzy Policją a społeczeństwem. Dzielnicowy wchodzi w skład Wydziału Prewencji, każdy z nich ma przydzielony swój rejon służbowy, za który odpowiada i doskonale zna. Dzielnicowy odwiedza i prowadzi rozmowy z mieszkańcami swojego rejonu,  zajmuje się też  problemem przemocy w rodzinie. To on pełni pieczę nad ofiarami przestępstw, monitoruje problem i realizuje zadania wynikające z prowadzenia "Niebieskiej Karty". Dzielnicowy bierze też udział w różnorakich spotkaniach ze społeczeństwem.


Poniżej przedstawiamy Państwu dzielnicowego działającego  na terenie Posterunku Policji w Woli Uhruskiej, a także jego rejon służbowy.

 

W przypadku nieobecności dzielnicowego pod wskazanym numerem telefonu, obecny przy telefonach alarmowych 112/997 dyżurny jednostki, do udzielenia pomocy skieruje innego funkcjonariusza Policji.


 

REJON 5 - gmina Wola Uhruska 

 aspirant sztabowy  Mariusz Franczak

    Posterunek Policji w Woli Uhruskiej

    ulica Dworcowa 21, 22-230 Wola Uhruska

    telefon komórkowy : 798 003 634, telefon stacjonarny: 47 813 27 04

    e-mail: dzielnicowy.wlodawa5@lu.policja.gov.pl

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestepstwie, wykroczeniu,petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej słuzby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer 112 lub 47 813 22 09.

Obsługuje rejon numer 5 obejmujący  gminę Wola Uhruska, na terenie której położone są następujące miejscowości:

Bytyń, Józefów, Kosyń, Macoszyn Duży, Majdan Stuleński, Małoziemce, Mszanka, Mszanna, Mszanna-Kolonia, Nadbużanka, Piaski, Potoki, Siedliszcze, Stanisławów, Stulno, Uhrusk, Wola Uhruska, Zbereże.

 

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr  5 wersja PDF

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr  5 wersja WORD


Kontakt z bezpośrednim przełożonym:

 

Kierownik Posterunku Policji w Woli Uhruskiej -  aspirant Krzysztof Grzeszczuk, telefon 47 813 27 00

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji we Włodawie - telefon: 47 813 22 09

Powrót na górę strony