Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Co to jest przemoc?

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 


 

Formy  przemocy w rodzinie:

 • przemoc fizyczna: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.;

 • przemoc psychiczna: wyśmiewanie, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie),stosowanie gróźb, itp..;

 • przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.;

 • przemoc ekonomiczna, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. Zaniedbywanie: nieprawidłowe wypełnianie funkcji opiekuńczych lub opiekuńczo – wychowawczych.

Pamiętaj !

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich.

 


BAZA TELEADRESOWA INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE:

 

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Aleja Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, telefon: 82 572 54 85,  82 572 57 10, fax:  82 572 55 38, e-mal: biuro@pcpr.wlodawa.pl
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie, ulica Rynek 2/1, 22-220 Hanna, telefon: 83 379 83 43
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hańsku, ulica Osiedlowa 4, 22-235 Hańsk, telefon: 82 571 40 39
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Brusie, Stary Brus 47 A, 22-244 Stary Brus, telefon: 82 57 10 102
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie, ulica Lubelska 31, 22-234 Urszulin, telefon 82 571 30 44
 • Miejski Osrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, telefon: 82 572 13 21
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, Aleja Józefa Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa, telefon: 82 572 39 45, 82 572 55 58
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Uhruskiej, ulica. Parkowa 5, 22-230 Wola Uhruska, telefon: 82 591 54 36
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrykach, Wyryki-Połód 155, 22-205 Wyryki, telefon: 82 591 33 02
 • Starostwo Powiatowe we Włodawie, Nieodpłatna Pomoc Prawna, ulica Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, telefon 82 572 15 10
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych we Włodawie działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Włodawie, ulica Partyzantów 13, 22-200 Włodawa, telefon 82 572 36 08, 82 572 13 36, e-mail: sponipwp.pl@wp.pl
 • Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom „Nadzieja” Punkt Konsultacyjny we Włodawie, ulica11 Listopada 4, 22-200 Włodawa, telefon: 602 337 658
 • Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom „Nadzieja” Punkt Konsultacyjny przy Klasztorze ojców Paulinów i parafii św. Ludwika we Włodawie, ulica Klasztorna 7, 22-200 Włodawa , telefon 82 572 13 66, e-mail: wlodawa@paulini.pl
 • Centrum Interwencji Kryzysowej, ulica Trębacka 3, 22-200 Włodawa, telefon 504 806 441, e-mail: wlodawa.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl

Telefon alarmowy 997, 112 – całodobowo.

 

Twoja interwencja spowoduje wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” oraz zostaną podjęte działania mające na celu powstrzymania aktu przemocy.

Uruchomienie działań nie wymaga zgody osoby doświadczającej przemocy.

Przemoc nie ma usprawiedliwienia,szczególnie ta wobec dzieci.

Reaguj, na przemoc, nie bądź obojętny!


 

 

Powrót na górę strony