KOMENDA

widok Komendy Powiatowej Policji we Włodawie od strony Alei Józefa Piłsudskiego

 

Komenda Powiatowa Policji we Włodawie

aleja Józefa Piłsudskiego 51, 22-200 Włodawa

telefon:  47 813 22 10
    
fax: 47 811 17 83

e-mail: kppwlodawa@lu.policja.gov.pl  

adres elektronicznej skrzynki podawczej  EPUAP2 : KPPWlodawa/SkrytkaESP

Telefon alarmowy dla osób niedosłyszących i głuchoniemych: 

              531  555 444

obsługiwany przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

 


 

Komisariat Policji w Urszulinie

ulica Lubelska 31, 22-234 Urszulin

telefon: 47 813 26 00, fax: 47 811 17 84

 


 

Wydział Kryminalny

22-200 Włodawa, aleja Jozefa Piłsudskiego 51

telefon: 47 813 22 23, fax: 47 811 17 82

 


 

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

22-200 Włodawa, aleja Józefa Piłsudskiego 51

telefon: 47 813 22 35


 

Posterunek Policji w Woli Uhruskiej

ulica Dworcowa 21, 22-230 Wola Uhruska

telefon 47 813 27 00, fax: 47 811 17 85

 

Powrót na górę strony