Informacja o dostępności Komendy Powiatowej Policji we Włodawie dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o dostępności Komendy Powiatowej Policji we Włodawie dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępność budynku Komendy Powiatowej Policji we Włodawie przy Alei Piłsudskiego 51

Dostępność budynku Komendy Powiatowej Policji we Włodawie usytuowanej przy alei Józefa Piłsudskiego 51 we Włodawie

Parking

Przed budynkiem znajduje się parking wewnętrzny, wjazd od alei Piłsudskiego. Wyznaczone zostało 1 miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Budynek Komendy Powiatowej Policji we Włodawie znajduje się na terenie zamkniętym, który jest chroniony przez policjantów.

Wejście na teren Komendy Powiatowej Policji we Włodawie znajduje się od alei Józefa Piłsudskiego i aby dotrzeć do budynku należy przejść przez furtkę.

Do wejścia do budynku prowadzą schody.

Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchową.

Po prawej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku.

Po prawej stronie drzwi znajduje się dzwonek przywoławczy.

Gdy wejdziesz do budynku zobaczysz po prawej stronie pomieszczenie dla służby dyżurnej.

Ważne

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po komendzie.Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza lub pracownika (osoby wprowadzającej) po uprzednim wpisaniu do Książki ewidencji przepustek jednorazowych i wydaniu jednorazowego identyfikatora. Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z systemem zabezpieczającym.

Interesanci mogę być obsłużeni bezpośrednio w punkcie przyjęć interesantów znajdującym się na parterze przy holu głównym budynku.

Powrót na górę strony